Deratizacija poslovnog prostora

deratizacija poslovnog prostora

Derazitacija je jedino rešenje kojim se možete zauvek rešiti glodara, poput miševa, pacova i veverica koji mogu izgledati dlakavo i slatko, ali nisu dobrodošli gosti u kući. 

Uvek u potrazi za hranom i skloništem, ove štetočine mogu naneti stvarnu štetu domu, a takođe preneti i bolesti. 

Pored toga, glodari se vrlo brzo razmnožavaju i mogu se pretvoriti u potpunu najezdu zaraženih jedinki za samo nekoliko nedelja. 

Naša profesionalna kontrola glodara će vam pomoći da se aktivno i odgovorno nosite sa svojim problemom. 

Pacovi i miševi su obično glavna smetnja, jer ne samo da izazivaju nemir, već mogu i da prenose bolesti. 

Naravno, želite da to izbegnete što je više moguće. 

Stoga je agencija za deratizaciju Clean Tale idealan partner za vas u suzbijanju štetočina.

Kako ćete prepoznati da li imate glodare? 

Kako znati da li na vašem radnom mestu ili stambenom prostoru postoje glodari i koje korake možete preduzeti kako biste bili sigurni da odlaze i ne vraćaju se?

Znakovi da je vreme za deratizaciju, i da su se možda nastanili glodari, uključuje neuobičajene zvukove u potkrovlju ili zidovima, izmet koji se nalazi u ostavi, duž ivica zidova ili u potkrovlju. 

Siguran znak je da imate problem sa glodarima je ako vidite miša ili pacova, živog ili mrtvog. 

Osim stvarnog viđenja glodara na lokaciji, sledeći najčešći znak da su glodari napali lokaciju su ostaci njihovog izmeta. 

Nalaze se u blizini izvora hrane u ormarima, fiokama ili kontejnerima koji se koriste za skladištenje hrane, na tavanima ili lažnimš plafonima ili na stazama kao što su zidni stubovi ili grede. 

Oštećena pakovanja hrane su još jedan znak glodara, kao i rupe ili praznine u drvetu zgrade, što ukazuje da je glodar ušao na radno mesto.

Šta su glodari?

Glodari su toplokrvni sisari koje, poput ljudi, možemo naći širom sveta. Imaju prevelike prednje zube za grickanje i kontrolne zube, koji su prilagođeni za žvakanje. 

Glodari žvaću razne predmete koji su im dostupni i nanose veliku štetu u kućama i oko njih.

Mnogi mali glodari imaju visoku stopu razmnožavanja i značajne veličine legla.

Glodari mogu biti vrlo razorne štetočine koji mogu kontaminirati hranu i područja za pripremu, prouzrokovati skupe strukturne štete, pa čak i prouzrokovati požar u kući žvakanjem električnih žica. 

Najvažnije je da su glodari rezervoari i prenosioci brojnih bolesti.

Deratizacija poslovnih prostora

Štetočine na radnom mestu povezane su sa astmom, besnilom i Lajmskom bolešću.

Jedan od najčešćih štetočina na radnom mestu su glodari (uključujući pacove, miševe i veverice), koji su odgovorni za širenje nekoliko virusa i parazita. 

Uklanjanjem njihovih izvora hrane, vode i skloništa možete istrebiti štetočine i stvoriti okruženje u kojem neće želeti da ostanu.

Prevencija i kontrola

Ne ostavljajte kolače i kekse ili druge grickalice, jer mogu biti vrlo atraktivne za glodare i druge štetočine.

Zamolite osoblje da hranu drži u kuhinji umesto fioka na stolu ili držite namirnice na radnim stolovima u kontejnerima otpornim na štetočine.

Zaštita i zdravlje radnika, korisnika usluga i inventar je veoma bitno sačuvati.

Jednom kada se utvrdi da na vašem radnom mestu postoje glodari, agencija za deratizaciju Clean Tale je tu da reši problem.

Deratizacija zdravstvenih objekata i škola?

Deratizacija škola je jako bitna, da bi zaštitili decu i zaposlene od potecijalnih širenja zaraza. Škole su jako privlačne glodarima zbog velike količine papira, knjiga i hrane.

Stručna lica agencije Clean tale vrše usluge deratizacije u zdravstvenim objektima zbog suzbijanja potencijalnog širenja zaraza, i pružajući zdravo okruženje.

Kako se vrši Deratizacija?

Jedan od naših ljubaznih tehničara će tretirati unutrašnjost i spoljašnjost vašeg doma ili poslovnog prostora i razviti prilagođeni plan zaštite.

Upotreba rodenticida ima za cilj smanjivanje ukupne populacije, zaustavljanje razmnožavanja i potpuno uništenje glodara.

Sredstva za deratizaciju i način primene moraju biti strogo kontrolisani od strane stručnih lica “Clean Tale”.

Stručnjaci za deratizaciju Clean tale, vrše inspekciju objekta i identifikuju znakove, aktivnosti glodara, potencijalne tačke ulazaka, i zapečaćuju ih.

Deratizacija se vrši zaprašivanjem, čvrstim mamcima, pojilima kontaminiranih rodenticidima ili primenom gasova.

Čvrsti rodenticidi se u objektima u kojima se nalaze ljudi, životinje i hrana, moraju nalaziti u posebnim kutijama za deratizaciju. 

Profesionalana agencija za deratizaciju Clean Tale, ima stučno obučeno osoblje koje rešava probleme sa glodarima i štetočinama koristeći Nebulo IGEBA proizvod. 

NEBULO je primer prirodne tehničke evolucije koja je uvek bila tipična karakteristika IGEBA proizvoda i opreme i idealan je alat za sigurno korišćenje i efikasnu kontrolu štetočina, dezinfekcionih i deratizovanih tretmana.

Danas je NEBULO više nego ikad idealan uređaj za deratizaciju i upotrebu u restoranima, barovi, hoteli, kampovi, skladišta hrane, menze, škole, banke, kancelarije, prevozna sredstva i bilo koja druga lokacija koja zahteva suzbijanje štetočina, dezinficijensi i deratizacioni tretmani.

Šta je potrebno uraditi pre deratizacije?

  • Uklonite sve kućne ljubimce ako je moguće.
  • Izolirajte što je više moguće područje koje se zamagljuje.
  •  Zatvorite sva vrata i prozore.
  • Isključite sve klima uređaje i ventilatore.
  • Za najbolje rezultate držite unutrašnja vrata, fioke i ormare u blizini da se tretiraju otvorenim.
  • Sve otvorene posude za hranu treba ukloniti ili zatvoriti
  • Sva hrana, biljke, površine ili drugi predmeti koji mogu doći u kontakt sa zamagljenom supstancom ukloniti, zatvoriti ili pokriti.